Galvanizli polat

 • Galvalume sowuk togalanan listler we rulonlar

  Galvalume sowuk togalanan listler we rulonlar

  Galvalume sowuk togalanan listler we rulonlar, alýumin we sink kombinasiýasy bilen örtülen polat önümidir.Bu örtük, poslama garşylygy we çydamlylygy üpjün edýär, köp sanly amaly üçin amatly edýär.

 • Galvanizli polat list

  Galvanizli polat list

  Galvanizli uglerod polat list, sink örtük bilen örtülen sowuk togalanan esasy kagyz.Sahypa soňra galvaniz bilen gyzdyrylýar.Gyzgyn çümdürilen galvanizli uglerod polat listleri güýç talap edýän programmalar, şeýle hem orta egilmek we emele gelmek üçin işlemek üçin ulanylýar.

 • Stokary güýçli gara reňkli mumdan ýasalan polat gaýyş

  Stokary güýçli gara reňkli mumdan ýasalan polat gaýyş

  Polat gaýyş, ýokary dartyş güýji we belli bir uzalmagy, tekiz gyrasy, burun ýok, gök we ýerüsti örtükli dar gaýyş polat gaplaýyş materialynyň bir görnüşidir.

 • Sowuk togalanan sink örtükli DX51D AZ150 AL-ZN Gyzgyn çümdürilen galvanizli rulon nol spangle Gi sahypasy

  Sowuk togalanan sink örtükli DX51D AZ150 AL-ZN Gyzgyn çümdürilen galvanizli rulon nol spangle Gi sahypasy

  Gyzgyn çümdürilen galvanizli polat list we rulon, gyzgyn suwdan peýdalanmak bilen sink bilen örtülen uglerod polatdan ýasalýar.Bu prosesiň ahyrky netijesi, demir-sink garyndysy birleşme gatlagynyň emele gelmegi bilen polata berk ýapyşýan polat listiň ýa-da rulonyň her tarapynda sink gatlagydyr.

 • DC51D ZF Galvanizli polatdan ýasalan rulon

  DC51D ZF Galvanizli polatdan ýasalan rulon

  DC51D ZF Galvanizli polatdan ýasalan rulon Belli süýümlilik bilen, ýönekeý emele getirmek, egilmek ýa-da kebşirlemek üçin işlemek, kondisionerler, kompýuter korpuslary, sowadyjy arka uçarlary we reňkli örtükli substratlar we ş.m. ýaly ýönekeý emele gelmek, egilmek ýa-da kebşirlemek üçin amatly.awtoulag penjireleri, gurluş bölekleri, gapy panelleri, gapdal paneller, goşlaryň daşky gapagy, pol, ýolagçy awtoulagynyň içki paneli, daşky paneli, ýokarky paneli, ýük awtoulagynyň içki we daşky paneli we ş.m.

 • “China Hot” galvanizli polatdan ýasalan rulonlary batyrdy

  “China Hot” galvanizli polatdan ýasalan rulonlary batyrdy

  Galvanizli polat rulonsink ýaly gyzgyn örtülen polat rulondyr.Polat materialyň kuwwatynyň, çydamlylygynyň we berkliginiň artykmaçlyklaryna görä, poslama we poslama garşy sink örtügi hökmünde goramagyň artykmaçlygyna görä, galvanizli polat rulonlary has köp pudaklarda ulanylýar.

 • ISO tassyklamasy bilen täjirçilik maksatly ulanmak üçin DX51D derejeli gyzgyn çümdürilen galvanizli polat rulonlary

  ISO tassyklamasy bilen täjirçilik maksatly ulanmak üçin DX51D derejeli gyzgyn çümdürilen galvanizli polat rulonlary

  Galvanizli polat list, iki tarapynda sink bilen örtülen uglerod polat list hökmünde kesgitlenýär.Galvanizli polat rulon iki esasy proses bilen galvanizli polat öndürýär: üznüksiz gyzgyn galvanizasiýa we elektro galvanizasiýa.

  Gyzgyn dip galvanizli polat plastinka DX51D + Z, şeýle hem gyzgyn dip galvanizli polat list we DX51D + ZF gyzgyn polat polat plastinka we rulon DX51D + ZF. we profiliň hili, çyzmagyň hili üçin DX52D + Z, DX52 + ZF, çuňňur çyzmagyň hili üçin DX53 + Z, DX53 + ZF, aýratyn çuňňur çyzgy hili üçin DX54D + Z, DX54D + ZF, DX56D + Z, Goşmaça çuňňur çyzgy hili üçin DX56D + ZF.
  Galvanizli polat plastinka we DX51D + Z we DX51D + ZF rulonlary sargyt edenimizde, müşderimiz DX51D + Z we DX51D + ZF polat üçin aşakdaky talaplary habar berýär: I. Ölçegler we görnüşler boýunça nominal ölçegler we çydamlylyk.II.Polat ady ýa-da polat belgisi we gyzgyn çümdürilen galvanizli polat plastinka ýa-da rulon görnüşi üçin nyşan.III.Sink örtüginiň nominal massasyny kesgitleýän san.III.Örtügiň gutarmagyny aňladýan harp (N, M, R) .IV.Surfaceeriň hilini görkezýän harp (A, B, C) .V.Surfaceerüsti bejergini aňladýan harp (C, O, CO, S, P, U)

 • hromlanan ýagly G40 - G90 ASTM A653 JIS G3302 Gyzgyn çümdürilen galvanizli polat zolagy

  hromlanan ýagly G40 - G90 ASTM A653 JIS G3302 Gyzgyn çümdürilen galvanizli polat zolagy

  HDG zolagy: ASTM A653, sink örtük G40-G90, JIS G3302 SGCC / SGCD / SGCE / SGCH

  EN10147 DX51D + Z / DX52D + Z / DX53D + Z.Zink örtügi: 40 g / m2 - 275 g / m2

  Burç: yzygiderli köpburçluk

  Faceerüsti bejermek: Passiw (hromlanan), ýagly

  Bobin ID: 508mm, Coil OD: 1000 ~ 1500mm

  Giňligi: 30mm-den 630mm

  Galyňlygy: 0,30 mm-den 3.0mm

  Iň pes sargyt: ululygy üçin 25MT

  Arza:

  1. Kebşir turbasy: teplisa turbasy, gaz turbasy, ýyladyş turbasy

  2. Gurluşyk pudagy: senagat we raýat binasynyň üçek paneli, üçek paneli poslama garşy

  3. Lighteňil senagat: öý enjamlarynyň gabygy, aşhana gap-gaçlary

  4.Kar senagaty: poslama çydamly bölekler

  5.Başga: iýmit we material saklamak we daşamak, sowadyjy gaýtadan işlemek, gaplamak
 • Hytaý öndürijisi JIS ASTM DX51D AZ150 Galvalume sowuk rulonly listler rulonlary gyzgyn dip SGCC Z275 Galvanizli polat zolagy GL GI

  Hytaý öndürijisi JIS ASTM DX51D AZ150 Galvalume sowuk rulonly listler rulonlary gyzgyn dip SGCC Z275 Galvanizli polat zolagy GL GI

  Hytaý öndürijisi JIS ASTM DX51D AZ150Galvalume sowuk rulon örtükleriGyzgyn dip SGCC Z275 Galvanizli polat zolak GL GI

  Galvanizli list, sink gatlagy bilen örtülen polat plastinkany aňladýar.Galvanizasiýa, köplenç ulanylýan tygşytly we täsirli wirusa garşy usuldyr.Bu prosesde dünýädäki sink önümçiliginiň ýarysyna golaýy ulanylýar.

  Galvanizli polat rulonlaryposlamazlygy üçin himiki prosesi başdan geçirdi.Polat sink gatlaklary bilen örtülýär, sebäbi pos bu gorag metalyna hüjüm etmeýär.Köp sanly açyk, deňiz ýa-da senagat önümleri üçin galvanizli polat önümçiligiň möhüm bölegi bolup durýar.Polat poslama garşy durmagyň esasy usuly, ony başga bir metal, sink bilen garyşdyrmakdyr.Polat eredilen sinkde gark bolanda, himiki reaksiýa galvanizasiýa arkaly sink bilen polata hemişelik baglanýar.Şonuň üçin sink boýag ýaly takyk möhürleýji däl, sebäbi ol diňe polat bilen örtülenok;aslynda hemişelik onuň bir bölegine öwrülýär.

 • GI galvanizli polatdan ýasalan sink örtük 12 ölçegli 16 ölçegli metal Hot Rolled

  GI galvanizli polatdan ýasalan sink örtük 12 ölçegli 16 ölçegli metal Hot Rolled

  Gyzgyn rulonly sink galvanizli polatdan ýasalan sink örtükli polat plastinka

  Gyzgyn çümdüriji galvanizasiýa, eredilen metalyň demir substrat bilen garyndy gatlagyny öndürmek we şeýlelik bilen substrat bilen örtük gatlagyny birleşdirmekdir.Ilki bilen demir we polat böleklerini duzlamak.Demir we polat bölekleriniň üstündäki demir oksidini çykarmak üçin, ammiak hloridinde ýa-da sink hlorid suwly erginde ýa-da ammiak hloridiň we sink hloridiň garyndy ergininde arassalanýar. Soňra bolsa gyzgyn örtüge iberilýär. hammam.Gyzgyn çeňňek galvaniziniň birmeňzeş örtük, güýçli ýelmeşme we uzak ömri bar.

  Tehniki standart EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653
  Polat derejesi Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, ST12-15, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD;SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570;SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550);ýa-da Müşderiniň talaby
  Görnüşi Bobin / list / tabak / zolak
  Galyňlyk 0.12-6.00mm, ýa-da müşderiniň islegi
  Ini Müşderiniň islegine görä 600mm-1500mm
  Örtügiň görnüşi Galvanizli polat (HDGI)
  Sink örtügi 30-275g / m2
  Faceerüsti bejermek Passiwasiýa (C), ýaglamak (O), lak möhürlemek (L), fosfat (P), bejerilmedik (U)
  Faceerüsti gurluş Adaty gönüburç örtük (NS), kiçeldilen dörtburç örtük (MS), gönüburçsyz (FS)
  Hil SGS, ISO tarapyndan tassyklandy
  ID 508mm / 610mm
  Bobanyň agramy Bir rulon üçin 3-20 metrik tonna
  Bukja Suw geçirmeýän kagyz içki gaplama, galvanizli polat ýa-da örtülen polat daşky gaplama, gapdal garawul plastinkasy, soňra müşderiniň islegine görä ýedi polat guşak bilen örtülendir.
  Eksport bazary Europeewropa, Afrika, Merkezi Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika we ş.m.
123Indiki>>> Sahypa 1/3