Siziň kanagatlanmagyňyz, biziň wezipämiz

Sargyt soraň

Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Xiaoxian Ruiyi täjirçilik söwda kärhanasy

Biz hakda

Müşderä gönükdirilen, innowasiýa we gymmata esaslanýan önümçilik üpjünçisi we Hytaýda öndürilen çig mal söwdagäri.
“Baosteel”, “Ansteel” ýaly “China Mill” -e we sowuk Rolled Steel list rulon / SPCC, Galvaniz polat polat rulony / SGCC, Galvalume polat polat rulony / Aluzinc polat rulony, Öň reňklenen Galvaniz polat rulony / PPGI, sowuk rulon satylýan käbir polat kompaniýasyna wekilçilik etdik. däne gönükdirilen polat / CRNGO we alýumin list rulonlary.
Biz diňe bir polat materiallaryny satman, eýsem Hytaýdan ýörite gözleg hyzmatyny hödürleýäris

  • biz hakda 02
  • biz hakda 02
  • biz hakda 03

Habar merkezi

Xiaoxian Ruiyi täjirçilik söwda kärhanasy, Hytaýda öňdebaryjy polat öndürijisidir.

  • ABŞ-nyň Söwda ministrligi (USDOC) we ABŞ-nyň Halkara Söwda Geňeşi (USITC) tarapyndan kesgitlenen kararlara görä, Hytaýdan, Hindistandan, Japanaponiýadan käbir sowuk polat polat önümlerine zyňylmaga garşy (AD) paç buýruklarynyň ýatyrylmagy. , Günorta Koreýa, Angliýa, şeýle hem hasaplaýyş ...
  • 2022-nji ýylyň 22-nji awgustynda Awstraliýa zyňyndylara garşy komissiýa Awstraliýa kompaniýasy BlueScope Steel Ltd-iň 2022-nji ýylyň 29-njy iýulynda beren arzasyna jogap hökmünde giňligi galvanizli sink importynyň 2022/085 belgili bildiriş berdi. materikde 600 mm-den ýa-da deňdir ...
2
3
4
1